Gieten

Hoe komt een bronzen beeld technisch tot stand?

Het gieten van een wasmodel naar een bronzen model is een arbeidsintensief werk. Het vereist het nodige vakmanschap en kennis. Er zijn 2 technieken om dit te doen.


De verloren wasmethode “cire perdue”.

Dit is de arbeidsintensievere methode voor de complexere modellen. Waarmee ik het meeste werk. Ik modelleer eerst een beeld van was. De was is tamelijk hard en moeilijk te vormen, maar door de warmte van mijn handen wordt de was zachter en makkelijker te kneden en te vormen. Voor de dunne en uitstekende delen is was eigenlijk te zwak en moeilijk te vormen. Om dit probleem te ondervangen maak ik gebruik van verschillende materialen zoals stokjes en koperdraad. Je kunt de kwetsbare delen hiermee verstevigen. Als je beeld in was klaar is en je hierover tevreden bent gaat het naar de bronsgieterij. De bronsgieter voorziet dit wasmodel dan van een gietkanaal en diverse ontluchtingskanalen. Dit geheel wordt ondergedompeld in een vloeibaar mengsel bestaande uit gips, gravel en chamotte. Als het geheel uitgehard is, gaat dit blok, ook wel moffel genoemd in een oven en wordt langzaam warm gestookt tot 700 graden zodat de was smelt en er ruimte ontstaat voor het brons. Het vloeibare brons wordt gegoten bij een temperatuur van 1200 graden (zie afbeelding). Belangrijk in dit gietproces is, dat je het geheel langzaam laat afkoelen, om krimp en scheuren in je object te voorkomen. Na het afkoelen wordt het omhulsel weggehakt en het bronzen object komt tevoorschijn. Daarna moeten alle ontluchtings- en gietkanalen verwijderd worden en het beeld moet verder worden afgewerkt en gepolijst.
Om een bijzonder oppervlak en een gewenste structuur te verkrijgen moet het bronzen beeld nog enkele behandelingen ondergaan. Het kan gepatineerd worden met een grote gasvlam en bewerkt worden met chemicaliën om een speciaal effect en een speciale kleur te creëren.
De laatste stap is dan een geschikte zuil of sokkel uit te zoeken om onder het beeld te plaatsen zodat het beeld het beste tot zijn recht komt.

De zandgietmethode (directe methode)

De zandgietmethode (directe methode)
Deze gietmethode is geschikt voor eenvoudige en symmetrische modellen zonder veel uitsteeksels. Het wasmodel wordt eerst voor de helft in een mengsel van gips en zand gelegd. Als dit deel verhard is, wordt het resterende deel voorzien van het mengsel. Nadat alles is uitgehard wordt het omhulsel opengebroken en het wasmodel eruit verwijderd. (Dit was model wordt schoon gemaakt en kan later opnieuw gebruikt worden voor een gieting). Het gieten van het brons komt overeen met de hiernaast omschreven methode.
Het voordeel van gieten in gips en zand is dat het wasmodel behouden blijft. Je kunt er dus meerdere bronzen beelden van gieten.

Gieten

#

Like us on Facebook

Like us on Facebook